Καλώς ήλθατε στο ιστολόγιο μου. Κύριο μέλημά μου είναι να έρθετε όλοι εσείς που χρειάζεστε πραγματική νομική βοήθεια και συμβουλές σε άμεση επαφή, εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Προτεραιότητα μου είναι η απόλυτα ειλικρινής  ενημέρωση σας για τις προοπτικές της υπόθεσής σας, καθώς και για τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις, οι οποίες θα δημιουργηθούν μεταξύ μας κατά την πορεία της  υποθέσεώς σας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ν.3869/2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τους να προβούν σε ρύθμιση και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτών.

Σύνταξη:

1. Εξωδικαστικού συμβιβασμού

2. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο

3. Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου

4. Δικαστική ρύθμιση οφειλών

 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους
Εξώδικοι συμβιβασμοί κάθε είδους

Διεκπεραίωση δικαιολογητικών κάθε είδους

Ληξιαρχικές πράξεις: αλλαγή/διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, αλλαγή/διόρθωση ονόματος κύριου, επωνύμου

 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγωγή από τιμολόγια
Διαταγές πληρωμής
Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης, από αδικοπραξία, ηθική βλάβη
Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού επαγγελματικών χώρων, κατοικίας
Αγωγή καταβολής μισθωμάτων, απόδοση μισθίου, αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο

 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας
Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών/ημερομισθίων, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών, αποζημίωσης απόλυσης, ομαδικές απολύσεις, εργατικό ατύχημα

 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγοραπωλησίες ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κτηματικές διαφορές, έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή, αγωγές νομής, προστασία νομής/κυριότητας

 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος, διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, αγωγή κτηματολογίου

 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαζύγιο: αντιδικία, συναινετικό με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων
Αποκτήματα γάμου, Αγωγή διατροφής συζύγου, τέκνου, επιμέλειας τέκνων
Σχέσεις γονέων και τέκνων , υιοθεσία
Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση

 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθήκη: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθήκης
Αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσία, καταπίστευμα
Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας
Έκδοση κληρονομητηρίου
Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο εταιρειών: σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ, Α.Ε), διάλυση εταιριών
Σύσταση σωματείων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά), συλλόγων, συνεταιρισμών

Δίκαιο (Αθέμιτου) Ανταγωνισμού: Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποβολή μήνυσης και έγκλησης
Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης
Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων, δήλωση πολιτικής αγωγής

 • ΔΙΚΑΙΟ του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet)

Κατοχύρωση και προστασία domain name
Όροι χρήσης ιστοσελίδων
Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο

 • ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Μεταφράσεις πτυχίων και ξενόγλωσσων κειμένων κάθε είδους σε ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά